Zajęcia rewalidacyjne oraz terapeutyczne prowadzi pedagog specjalny z zakresu oligofrenopedagogiki i terapeuta pedagogiczny Anna Mosorzewska.

Zajęcia rewalidacyjne to indywidualne zajęcia dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność. Mają one charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny.

 

Organizowane są w celu:
Nabywania kompetencji językowych , komunikacyjnych i społecznych, oraz:
– Doskonalenia umiejętności manualnych i grafomotorycznych
– Rozwijania analizy i syntezy wzrokowej oraz pamięci wzrokowej, bezpośredniej pamięci słuchowej, myślenia przyczynowo – skutkowego,
– Usprawniania percepcji i koordynacji wzrokowo – ruchowej, myślenia logicznego oraz przyczynowo – skutkowego
– Wspomaganie i wspieranie w nabywaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia, a także
samodzielności osobistej i społecznej oraz przygotowania do radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych.

 

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed
Nasza strona używa ciasteczek czyli plików, które są zapisywane w Państwa przeglądarce. Są nam one potrzebne do tego, aby lepiej prezentować treści dla Państwa przydatne. Nie możemy jednak użyć tej funkcji bez Państwa zgody.