BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA 

Środki zapobiegawcze i higiena w przedszkolu:
termometry bezdotykowe  

 środki ochrony dróg oddechowych, rękawice ochronne
środki dezynfekcyjne

ozonowanie

odkurzacz parowy 
inteligentne oczyszczacze powietrza