PRZYGOTOWANIE DO NAUKI PISANIA

 Ćwiczenia grafomotoryczne

 

Ćwiczenia grafomotoryczne pomagają dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki pisania, służą także korygowaniu nieprawidłowej  techniki rysowania i pisania. Wobec dzieci przedszkolnych spełniają rolę usprawniającą i stymulującą, gdyż wpływają na rozwój motoryki rąk i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Niewłaściwa technika wykonywania czynności graficznych jest przyczyną niskiego poziomu graficznego pisma (tzw. dysgrafia) i rysunku.  Dziecko nie nadąża za klasą, szybko męczy się i zniechęca.

Ćwiczenia grafomotoryczne mogą być przydatne dla wszystkich dzieci, szczególnie jednak są ważne dla tych, u których obserwuje się trudności:

  • Wadliwa pozycja ciała podczas zajęć graficznych
  • Nieprawidłowe ułożenie ręki i palców: ręka wygięta w  nadgarstku, dłoń skierowana ku osobie piszącej
  • Nieprawidłowy sposób trzymania pióra lub ołówka(warto stosować nasadkę na ołówek lub długopis)
  • Niewłaściwe napięcie mięśniowe ręki, które powoduje nieprawidłowy nacisk pióra
  • Wolne tempo pisania i rysowania
  • Szybkie męczenie się podczas pisania i rysowania
  • Niski poziom graficzny rysunków, odpowiadający niższemu wiekowi życia

Ćwiczenia grafomotoryczne mają służyć przede wszystkim usprawnieniu czynności rysowania, a pośrednio przygotowaniu do nauki pisania i podniesienia poziomu graficznego pisma.  Czynność pisania wymaga bardzo dużej sprawności motorycznej rąk: dużej precyzji i szybkości ruchów, oraz  dobrej koordynacji ruchowej. Pierwszymi „nauczycielami” dziecka są mama i tata.  Niewłaściwe nawyki ruchowe wyniesione z domu, ukształtowane w  najwcześniejszym  okresie posługiwania się ołówkiem i kredką podczas rysowania są najtrwalsze.

 Przykładowe ćwiczenia  grafomotoryczne wg H. Tymichovej

I - 5 I-02 II - 9 II - 11 II - 13 III - 4 III - 6 III - 12

 

Na podstawie książki M. Bogdanowicz  „Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej.”

Karolina Krawczyk