pszczolki napis

W naszym przedszkolu jest grupa Pszczółek.
Pszczółek gadułek jest pełen ul.
Te pszczółki bawią się, śmieją i uczą. 
Wesołe piosenki co rano nucą.
Nad wszystkim czuwają tu większe pszczółki.
Są dla nas wszystkich jak przyjaciółki.
Z kolegami się spotykamy, razem śpiewamy
a gdy jest obiad przy stole siadamy.
Uczymy się chętnie i razem bawimy
bo do przedszkola chodzić lubimy.

Nasz dzień to przede wszystkim zabawy w kącikach tematycznych oraz różnorodne zajęcia, które pozwalają rozwijać samodzielność oraz poznać bliżej: siebie nawzajem, nasze Panie, przedszkole i zasady panujące w grupie.