Motyle, Motyl, Edukacyjny Film Animowany

Plan tygodniowy

Polska to mój dom 

04.05. 2020 – 08.05.2020

Środa 06.05.2020 – Polska to mój kraj 

 • „Mazurek Dąbrowskiego” – słuchanie hymnu Polski. 
 • „Polska” – słuchanie wiersza Ryszarda Przymusa oraz rozmowa na jego temat. 
 • „Znam mój kraj” – zabawa dydaktyczna 
 • „Mapa Polski” – puzzle 

Czwartek 07.05.2020 – Symbole narodowe – flaga 

 • „Barwy ojczyste” – zapoznanie z wierszem Czesława Janczarskiego 
 • „Stolica Polski” – zabawa dydaktyczna 
 • „Wars i Sawa” – słuchanie legendy Wandy Chotomskiej oraz rozmowa na jej temat. 
 • Zabawa z Karta Pracy nr 26 

Piątek 08.05.2020 – Symbole narodowe – godło 

 • „Orły białe duże i małe” – zabawa dydaktyczna 
 • „Znak” – słuchanie wiersza Marii Łaszczuk oraz rozmowa na jego temat. 
 • „Most” – zabawa ruchowa z elementem zachowania równowagi. 
 • „Godło” – zabawa plastyczna