BIERZEMY UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM

KREATYWNOŚĆ

ROZBUDZENIE WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI ORAZ KREATYWNOŚCI DZIECI

INTEGRACJA RÓZNYCH GRUP WIEKOWYCH

WYOBRAŹNIA

POBUDZENIE WYOBRAŹNI, FANTAZJI I KREATYWNOŚCI

UŚWIADOMIENIE FAKTU IŻ WYOBRAŹNIA CZYNI NAS WIELKICH

MOC SŁÓW

PODWYŻSZANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

KSZTAŁTOWANIE SZACUNKU DLA SIEBIE I INNYCH LUDZI

ODWAGA

ZACHĘCENIE DO POKONYWANIA TRUDNOŚCI

ODKRYWANIE SWOICH MOCNYCH I SŁABYCH STRON

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed
Nasza strona używa ciasteczek czyli plików, które są zapisywane w Państwa przeglądarce. Są nam one potrzebne do tego, aby lepiej prezentować treści dla Państwa przydatne. Nie możemy jednak użyć tej funkcji bez Państwa zgody.