Zajęcia prowadzi Anna Mikoda. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, lub w 2-3 osobowych grupach. Podczas zajęć wykorzystywane są instrumenty perkusyjne, gitara, pianino, mikrofon, pomoce dydaktyczne.

Cele:

  • rozwijanie procesów poznawczych (pamięć, uwaga), 
  • rozwijanie wrażliwości na elementy muzyki (rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa),
  • nawiązywanie kontaktu werbalnego i niewerbalnego,
  • kształtowanie umiejętności społecznych.

Techniki:

  • gra na instrumentach perkusyjnych (dialog niewerbalny; gra do piosenki; powtarzanie schematu rytmicznego; liczenie granych dźwięków),
  • śpiew (powtarzanie sylab w schemacie melodyczno-rytmicznym; śpiewanie piosenki),
  • ćwiczenia słuchowe (odróżnianie barw instrumentów; zapamiętywanie ciągu dźwięków),
  • ćwiczenia rytmiczne z zastosowaniem pomocy dydaktycznych (wykonywanie ćwiczeń wykorzystujących motorykę małą współgrając z muzyką), relaks do muzyki (malowanie; masażyki).

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed
Nasza strona używa ciasteczek czyli plików, które są zapisywane w Państwa przeglądarce. Są nam one potrzebne do tego, aby lepiej prezentować treści dla Państwa przydatne. Nie możemy jednak użyć tej funkcji bez Państwa zgody.