Diagnoza i aktywny trening słuchowy Neuroflow przeznaczony jest dla dzieci z zaburzeniem przetwarzania słuchowego lub z ryzykiem wystąpienia tych zaburzeń.
Zaburzenie przetwarzania słuchowego(Auditory Processing Disorder – APD) są złożonym problemem. Diagnozą i terapią APD zajmuje się certyfikowany provider metody Neuroflow przy współpracy z audiologiem i logopedą. Mechanizm przetwarzania informacji słuchowej to sposób w jaki mózg rozpoznaje i interpretuje dźwięki. Bodziec dźwiękowy może być jednak zniekształcony lub nie w pełni wykorzystany przez ośrodki korowe , co powoduje zaburzenie otrzymanej informacji słuchowej. Dzieci z ADP dobrze rozpoznają natężenie dźwięku, ich słuch fizjologiczny jest prawidłowy. Ale mimo to mogą mieć trudności z : – rozumieniem mowy w hałasie (np. w klasie szkolnej, na ulicy), – rozumieniem mowy zniekształconej (pogłos w pomieszczeniu, mało wyrazista artykulacja rozmówcy), – rozumieniem dłuższych wypowiedzi, pytań, instrukcji, – uczeniem się w oparciu o słuch, nauką języka obcego, – zapamiętywaniem informacji podawanych drogą słuchową, – robieniem notatek ze słuchu, -utrzymaniem uwagi na zadaniu, kierowaniem, utrzymywaniem oraz podzielnością uwagi słuchowej, zwłaszcza, jeśli w tle słychać inne dźwięki.
Ponad to dzieci te mają opóźnione reakcje na bodziec słuchowy/werbalny (nawet do kilku sekund) związane z powolnym przetwarzaniem usłyszanego sygnału, często proszą o powtórzenie wypowiedzi, z powodu wkładania dużego wysiłku w koncentrację na bodźcach słuchowych szybko się męczą. Zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą wpłynąć na: – rozwój mowy, – kompetencje komunikacyjne, – opanowanie umiejętności czytania i pisania, – funkcjonowanie emocjonalno – społeczne.

 

 

 

 

 

Trening słuchowy metodą Neuroflow może być przeprowadzany w domu przy wsparciu rodzica lub w gabinecie terapeutycznym. W przedszkolu aktywnym treningiem Neuroflow zajmuje się provider Anna Mosorzewska, pedagog i terapeuta.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed
Nasza strona używa ciasteczek czyli plików, które są zapisywane w Państwa przeglądarce. Są nam one potrzebne do tego, aby lepiej prezentować treści dla Państwa przydatne. Nie możemy jednak użyć tej funkcji bez Państwa zgody.