Neurologopeda, oligofrenopedagog, ukończyła cykl szkoleń z zakresu AAC, wprowadza komunikację alternatywną i wspomagającą. 
 
Neurologopeda zajmuje się zaburzeniami mowy i języka wynikającymi z nieprawidłowości neurologicznych, występujących w obrębie układu nerwowego. Neurologopeda prowadzi zajęcia z dziećmi u których zdiagnozowano zaburzenia, które mogą poważnie odbijać się na umiejętności mowy.
Zajęcia z neurologopedą przeznaczone są dla dzieci:
które chcą mówić, ale nie potrafią (opóźnienie rozwoju mowy, nieprawidłowości anatomiczne np.skrócone wędzidełko języka),
• które nie chcą mówić, mimo, że potrafią (mutyzm),
• którym brakuje umiejętności efektywnego komunikowania się (autyzm),
• które mówią, ale w sposób mało zrozumiały (nieprawidłowa artykulacja, jąkanie, zbyt szybka bądź spowolniona mowa),
• które mają trudność z czytaniem, pisaniem, opowiadaniem,
• które mówią, ale mają trudność ze słuchaniem (Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego),
• które potrzebują wprowadzenia komunikacji alternatywnej i wspomagającej (całkowity bądź częściowy brak mowy).
W październiku w naszym przedszkolu odbyła się tzw. przesiewowa diagnoza logopedyczna, którą przeprowadziła neurologopeda Pani Arleta Jasińska. Diagnoza ma na celu sprawdzenie prawidłowości rozwoju mowy zgodnie z normą rozwojową dla danej grupy wiekowej. Badanie przesiewowe obejmowało m.in.
👉 badanie rozumienia i nadawania mowy,
👉 badanie artykulacji,
👉 badanie sprawności narządów artykulacyjnych (w tym sprawność języka i warg, ocenę wędzidełka podjęzykowego, sposób połykania),
👉 ocenę toru oddechowego,
👉 określenie lateralizacji.
Wyniki diagnozy będą przekazane naszym Rodzicom w najbliższym czasie.
Dbajmy o prawidłowy rozwój mowy naszych Dzieci ❣😊❣
 
 
 
 

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed
Nasza strona używa ciasteczek czyli plików, które są zapisywane w Państwa przeglądarce. Są nam one potrzebne do tego, aby lepiej prezentować treści dla Państwa przydatne. Nie możemy jednak użyć tej funkcji bez Państwa zgody.