W Naszym przedszkolu organizowana i realizowana jest Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Zasady organizacji pomocy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku określa warunki  organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W skład zespołu wchodzą specjaliści:

mgr Beata Peno

koordynator zespołu, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta pedagogiczny, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.


mgr Arleta Jasińska

neurologopeda, oligofrenopedagog, ukończyła cykl szkoleń z zakresu AAC, wprowadza komunikację alternatywną i wspomagającą.


mgr Anna Mosorzewska

pedagog specjalny- oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, muzykoterapeuta, ukończyła cykl szkoleń w ramach Akademii Autyzmu, odbyła cykl szkoleń z zakresu AAC ( komunikacja alternatywna i wspomagająca).


mgr Aneta Nawrot

 pedagog specjalny ;terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych ;terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju z wykorzystaniem AAC ( komunikacja alternatywna i wspomagająca) ;szkoleniowiec z zakresu autyzmu ;ukończyła szkolenia z zakresu coachingu


mgr Kinga Tietz

    psychologia kliniczna, terapeuta EEG Biofeedback. Prowadzi zajęcia z zakresu indywidualnej pomocy psychologicznej, treningu radzenia sobie z trudnymi emocjami u dzieci i młodzieży, wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Udziela wsparcia rodzicom w sytuacjach wychowawczych.   


mgr Katarzyna Kojtych- Dubec

neurologopeda kliniczny, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog; ukończyła cykl szkoleń z zakresu AAC, wprowadza komunikację alternatywną i wspomagającą. 


oraz nauczyciele- wychowawcy grup przedszkolnych:

 • mgr Arleta Skupień– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • mgr Barbara Bętlewska– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • lic Lidia Wichowska –  nauczyciel edukacji elementarnej i wczesnego nauczania języka obcego.

Do zadań zespołu należy:

 • Monitorowanie funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej.
 • Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględniającego zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy co najmniej dwa razy w roku szkolnym oraz wprowadzanie ewentualnych modyfikacji do programu terapeutycznego.
 • Praca metodą superwizyjną (monitorowanie pracy z dzieckiem poprzez dokumentację filmową oraz jej analizę)
 • Ścisła współpraca z rodzicami dziecka polegająca na prowadzeniu systematycznych konsultacji dotyczących oceny funkcjonowania dziecka.

      Co Nas wyróżnia?

 • Rezultatem naszego zaangażowania jest kompleksowa oferta terapii dla dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. 
 • Opracowane przez zespół strategie terapeutyczne zawarte w IPET są realizowane w jednorodny sposób przez wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem, umożliwiając dziecku szybszy rozwój funkcji poznawczych.
 • Wypracowane przez specjalistów indywidualne strategie terapeutyczne przenoszone są na grupę przedszkolną co rzutuje na rozwój społeczny dziecka.