W Naszym przedszkolu organizowana i realizowana jest Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna. Zasady organizacji pomocy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 • mgr Beata Peno- koordynator zespołu, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta pedagogiczny, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • mgr Arleta Jasińska- neurologopeda, oligofrenopedagog, ukończyła cykl szkoleń z zakresu AAC, wprowadza komunikację alternatywną i wspomagającą.
 • mgr Anna Mosorzewska- pedagog specjalny- oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, muzykoterapeuta, ukończyła cykl szkoleń w ramach Akademii Autyzmu, odbyła cykl szkoleń z zakresu AAC ( komunikacja alternatywna i wspomagająca). 
 • mgr Aneta Nawrot- pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Prowadzi terapię dziecka z zaburzeniami rozwoju z wykorzystaniem AAC ( komunikacja alternatywna i wspomagająca). Szkoleniowiec z zakresu autyzmu i zachowań trudnych oraz coachingu. 
 • mgr Kinga Tietz- psycholog.
 • mgr Katarzyna Kojtych- Dubec- neurologopeda kliniczny, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog; ukończyła cykl szkoleń z zakresu AAC, wprowadza komunikację alternatywną i wspomagającą. ——-+

oraz nauczyciele- wychowawcy grup przedszkolnych:

 • mgr Barbara Bętlewska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • mgr Lidia Wichowska –  nauczyciel edukacji elementarnej i wczesnego nauczania języka obcego.
 • lic Agnieszka Wujczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
 • lic Magdalena Mackiewicz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej i terapia pedagogiczna.

Do zadań zespołu należy:

 • Monitorowanie funkcjonowania dzieci w grupie przedszkolnej.
 • Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uwzględniającego zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy co najmniej dwa razy w roku szkolnym oraz wprowadzanie ewentualnych modyfikacji do programu terapeutycznego.
 • Praca metodą superwizyjną (monitorowanie pracy z dzieckiem poprzez dokumentację filmową oraz jej analizę)
 • Ścisła współpraca z rodzicami dziecka polegająca na prowadzeniu systematycznych konsultacji dotyczących oceny funkcjonowania dziecka.

Co Nas wyróżnia?

 • Rezultatem naszego zaangażowania jest kompleksowa oferta terapii dla dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. 
 • Opracowane przez zespół strategie terapeutyczne zawarte w IPET są realizowane w jednorodny sposób przez wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem, umożliwiając dziecku szybszy rozwój funkcji poznawczych.
 • Wypracowane przez specjalistów indywidualne strategie terapeutyczne przenoszone są na grupę przedszkolną co rzutuje na rozwój społeczny dziecka.

Zdalna terapia pedagogiczna, terapia SI, terapia logopedyczna.

Nikt się nie spodziewał sytuacji, w której przyszło nam się odnaleźć. Nasze dzieci uczyły się dwa miesiące zdalnie. Zdalna terapia pedagogiczna, terapia SI, terapia logopedyczna- tematy trudne, ale przy wsparciu nauczycieli, terapeutów i ogromnym zaangażowaniu rodziców wszystko staje się możliwe!

Wraz z powrotem działalności przedszkola, Nasz zespół wznowił swoją pracę w nowych realiach. Długo wyczekiwany powrót był jednocześnie pełen niepokoju.

 • Jak zareagują dzieci po tak długiej przerwie, szczególnie te z różnymi poważnymi trudnościami komunikacyjnymi?
 •  Czy powrócą wygaszone już zachowania trudne, czy może pojawią się nowe?
 • Czy wypracowane strategie terapeutyczne utrwaliły się, czy trzeba będzie od nowa nad nimi pracować ?

Minął pierwszy tydzień pracy, nagrane zostały pierwsze filmy i wspólnie ze wszystkimi specjalistami z Zespołu pochyliłyśmy się nad ich analizą.

 

I jest duma, radość i pewność, że idziemy właściwą terapeutyczną drogą. W Naszą zespołową terapeutyczną pracę wprowadzamy tylko drobne korekty i działamy!

Jaki jest Nasz zespół?

 • rozumie się i wspiera,
 • wspólnie pochyla się nad dzieckiem, dzieląc się swoją specjalistyczną wiedzą z różnych dziedzin,
 • pracuje jednorodnie, wprowadzając opracowane przez siebie strategie,
 • dzieli się pracą, bowiem pochylenie się nad dokumentacją, przygotowanie narzędzi komunikacyjnych, dostosowanych do konkretnego dziecka pomocy dydaktyczno-edukacyjnych jest czasochłonne,

 • dokumentuje swoją pracę w formie papierowej a przede wszystkim filmowej, która pozwala na rzetelną analizę podjętych działań,

 • jeśli jest taka potrzeba wspólnie podejmuje działanie “krok wstecz”, bowiem to co się zaplanuje na papierze nie zawsze zadziała,

 • pokazuje drogę postępowania wychowawcom grup w przedszkolu prowadzącą do jak najlepszego włączania dzieci z wyzwaniami rozwojowymi w społeczność przedszkolną,

rzetelnie i uczciwie pokazuje drogę terapeutyczną Rodzicom, włączając ich w proces terapeutyczny.

Jest Moc!!! Wracamy do pracy!!!

Zespół w składzie:

 

Arleta Jasińska, Aneta Nawrot, Anna Mosorzewska, Beata Peno, Katarzyna Kojtych – Dubec

Sytuacja, w której się niedawno znaleźliśmy stała się ogromnym wyzwaniem dla nas wszystkich.

Zdalna terapia? Temat wydawałoby się niemożliwy. Jednak okazało się, że kto chce szuka sposobu 😉

Oczywiście wszystko dzięki nieocenionej pracy i zaangażowaniu Naszych wspaniałych rodziców, którzy dzielnie i z ogromną cierpliwością pracowali ze swoimi pociechami. Wspólnie z całym zespołem starałyśmy się w tym trudnym dla wszystkich czasie wspierać rodziców. Szczególnym wyzwaniem było prowadzenie terapii Naszych najmłodszych podopiecznych. Wszystkie dzieci pracowały zdalnie pod czujnym okiem naszym oraz Rodziców. Cieszy nas fakt, że u naszych wszystkich dzieci, które uczyły się zdalnie wypracowane umiejętności.

Nasz zespół podjął również próbę wielospecjalistycznego terapeutycznego wsparcia najmłodszego naszego podopiecznego- Kuby, chłopca z ASD. Dzięki ogromnej determinacji rodziców UDAŁO SIĘ!

Jak wyglądało wsparcie?

 • Wspólnie poprzez dostępne aplikacje ustalałyśmy strategie terapeutyczne.
 • Przygotowywałyśmy narzędzia potrzebne do ich realizacji.
 • Dokładnie krok po kroku wyjaśniałyśmy wszystko Mamie Kuby, która skrupulatnie wszystko realizowała i dostarczała materiał filmowy z przepracowanymi strategiami.
 • Następnie każdy materiał filmowy był przez nas analizowany, omawiany i na tej podstawie dokonywałyśmy zmian.

Co mamy?

 • Dokumentację w postaci materiałów filmowych dostarczanych przez mamę Kuby, na których widać ciągły progres chłopca!
 •  Kuba pracuje przy stoliku, biorąc udział w zaplanowanych aktywnościach.
 • Utrzymuje wspólne pole uwagi i działania.
 • Wchodzi w relację naprzemienną.
 • Zna i czyta samogłoski.
 • Rozpoznaje wyrażenia dźwiękonaśladowcze.
 • Bierze udział w zabawach kierowanych.

Znacznie usprawniła się motoryka jego ręki dominującej.

 • Nauczył się czekać, co jest dla dzieci z autyzmem ogromnie trudne.

Co najważniejsze?

Wypracowane podczas kwarantanny w domu umiejętności Kuba przeniósł do przedszkola! Wszyscy terapeuci przeprowadzili zajęcia z Kubą dokumentując je w postaci nagrań filmowych. Nasz Zespół przeanalizował wszystkie nagrania. Kuba aktywnie, zgodnie z opracowanymi strategiami uczestniczy w zajęciach ze wszystkimi terapeutami. Przeniósł utrwalone umiejętności nie tylko na pracę stolikową, ale również zajęcia Integracji Sensorycznej oraz salę przedszkolną. Zmniejszyła się liczba zachowań trudnych, bowiem Kuba wie co będzie robił i co Go czeka.

Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli nas rodzice Kuby oraz dalszą współpracę!

I co dalej?

W tym tygodniu odbyło się spotkanie online naszego Zespołu z Mamą Kuby. Opracowałyśmy nowe strategie, które omówiłyśmy szczegółowo z Mamą. W dalszym ciągu będziemy otrzymywać materiał filmowy z realizowanych strategii na terenie domu rodzinnego. Pierwszy etap, czyli wypracowanie wspólnego pola uwagi i działania mamy za sobą. Następny etap to dopracowanie organizacji czasu i przestrzeni Kuby (podejście TEACCH) oraz intensywna praca nad funkcjonalną komunikacją chłopca.

Pracujemy wspólnie dalej , przed nami jeszcze długa droga terapeutyczna. Wiemy jednak, że razem damy radę! Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyli nas rodzice!!!

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed
Nasza strona używa ciasteczek czyli plików, które są zapisywane w Państwa przeglądarce. Są nam one potrzebne do tego, aby lepiej prezentować treści dla Państwa przydatne. Nie możemy jednak użyć tej funkcji bez Państwa zgody.