Zajęcia plastyczne w wychowaniu przedszkolnym spełniają przede wszystkim funkcję stymulującą ogólny rozwój dziecka. „Plastyka zespala procesy emocjonalne, poznawcze i motoryczne, stwarza szerokie pole do własnej ekspresji i samorealizacji.” (Maria Guttfeld, Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, Zeszyty Przedmiotowo-metodyczne, Plastyka, Toruń 1988, s.2.)

Rysowanie dla dziecka w wieku przedszkolnym jest najprostszą techniką, dlatego rozwój rysunku wyraźnie wyprzedza malowanie i wycinanie. Rysowanie – kształci koordynację ruchów począwszy od dużych aż do pociągnięć precyzyjnych kresek o zmiennym kierunku. W szczególny sposób rozwija spostrzeganie i myślenie dzieci, ponieważ samo narzędzie skłania do analizowania ruchem wyobrażeń rzeczywistości, którą dziecko próbuje przedstawić.

Cele główne:

  • Rozwijanie ekspresji twórczej, wspieranie rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.

Cele szczegółowe:

  • Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
  • Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.
  • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.
  • Rozwijanie samodzielności i pracy w grupie.
  • Kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed
Nasza strona używa ciasteczek czyli plików, które są zapisywane w Państwa przeglądarce. Są nam one potrzebne do tego, aby lepiej prezentować treści dla Państwa przydatne. Nie możemy jednak użyć tej funkcji bez Państwa zgody.