Ramowy plan dnia obowiązujący w Przedszkolu „Mali Odkrywcy” S.C.

PRZEBIEG

   

6.30 – 7.45

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola

 • Zabawy w kącikach tematycznych, zabawy ogólnorozwojowe

7.45 – 8.10

 • Ćwiczenia poranne

8.10 – 8.30

 • Czynności higieniczne

 • Przygotowanie do pierwszego śniadania

8.30 – 8.45

 • Pierwsze śniadanie- wdrażanie zasad zdrowego żywienia, zwracanie uwagi na prawidłową postawę podczas spożywania posiłków oraz kulturalne zachowywanie się przy stole

8.45 – 9.00

 • Czynności higieniczne (mycie rąk, mycie zębów)

9.00 – 9.30

 • Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego z zakresu aktywności społecznej, przyrodniczej, zdrowotnej, językowo- literackiej, matematycznej, muzycznej, plastyczno- technicznej i ruchowej

 • Zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego planu pracy, realizowanego w oparciu o podstawę programową

9.30 – 10.20

 • Zabawy ruchowe

 • Zabawy swobodne dzieci

10.20 – 10.30

 • Prace porządkowe w Sali po zakończonej zabawie

 • Czynności higieniczne

 • Przygotowanie do drugiego śniadania

10.30-11.00

 • Drugie śniadanie- przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole

11.00 –12.30

 • Dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela, czynności opiekuńcze

 • Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki- przestrzeganie ustalonych norm panujących w grupie

 • Zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację

12.30 – 12.50

 • Gry i zabawy dydaktyczne

12.50 – 13.00

 • Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

13.00 – 13.30

 • Obiad- wdrażanie zasad zdrowego żywienia , zwracanie uwagi na prawidłową postawę dziecka podczas spożywania posiłków

13.30 – 14.00

 • Odpoczynek, relaksacja, słuchanie bajek

14.00 – 15.00

 • Indywidualne wspomaganie rozwoju i korygowanie rozwoju; zabawy przy stolikach

15.00 – 16.30

 • Rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach tematycznych, swobodne działania twórcze

 

 

 

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed
Nasza strona używa ciasteczek czyli plików, które są zapisywane w Państwa przeglądarce. Są nam one potrzebne do tego, aby lepiej prezentować treści dla Państwa przydatne. Nie możemy jednak użyć tej funkcji bez Państwa zgody.