„Mały Odkrywca” w roku przedszkolnym 2018/2019

Zestawienie propozycji dla przedszkolaków:

 • zajęcia z rytmiki

 Zajęcia z rytmiki odbywają się raz w tygodniu. Czas zajęć dla każdej grupy wynosi  ok.30 minut. W ciągu całego  roku wprowadzane są piosenki tematyczne związane z planem pracy nauczyciela-  dostosowane do pory roku,    bądź nadchodzącego święta. Wprowadzany jest cykl zajęć umuzykalniających  mający na celu kształcenie    dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki. Podczas zajęć rytmicznych dzieci mają  organizowane zabawy ruchowe, w których wykorzystywane są akcesoria do ćwiczeń oraz często mają   możliwość   gry na instrumentach.

Zajęcia prowadzi pani Renata Terlikowska.

 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Prowadzona w przedszkolu ma do spełniania szereg zadań. Najważniejsze z nich to skorygowanie istniejących zaburzeń ciała, niedopuszczenie do powstawania wady postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, a także doprowadzenie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej są specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym.

Zajęcia prowadzone są przez wychowawców grup.

 • język angielski

Dziecko w wieku przedszkolnym charakteryzuje: myślenie konkretne, pamięć mechaniczna, szybkie zapamiętywanie, spontaniczne i silne reakcje emocjonalne. Słuchanie obcego języka przez pewien czas powoduje naturalną gotowość do mówienia w języku obcym. Mimo, że narządy artykulacji dziecka nie są w pełni wykształcone w początkowym etapie rozwoju ma ono czas na słuchanie i porządkowanie docierających do niego komunikatów. Wykwalifikowany nauczyciel pełni rolę przewodnika, który „przeprowadza” dziecko przez etapy nauczania, a także wspiera i motywuje w osiąganiu sukcesów.

Zajęcia prowadzi pani Sylwia Protas

 • hip- hop

To taniec nowoczesny. Stylem muzycznym hip- hop są utwory, których teksty są bardzo proste i często odnoszą się do rzeczywistości nas otaczającej. Taniec hip- hop w dużym stopniu opiera się na improwizacji tańczącego. Bardzo ważna jest także mimika twarzy, która stanowi dopełnienie ruchów ciała. Dzieciom tańczącym tego typu tańce, stwarzamy okazję do wyrażania własnej ekspresji ruchowej. Aby sprawnie wykonywać figury akrobatyczne, niezbędna jest zwinność i sprawność fizyczna.

Zajęcia prowadzi pani Róża Terlikowska.

 • judo

Maluchy uwielbiają ćwiczyć, tak jak dorośli.

Zajęcia Judo  prowadzi  w naszym przedszkolu  doświadczony trener Łukasz Grodzicki posiadacz 1 DAN, który wywodzi się z UKS „Ósemka”, od 7 lat prowadzi zajęcia z najmłodszymi dziećmi.  „Judo?! Przecież to niebezpieczne!” – niejednokrotnie takie podejście można spotkać, kiedy słyszy się, że w przedszkolu odbywają się tego typu zajęcia. Tymczasem treningi judo  mogą przynieść malcowi wiele korzyści. To ćwiczenia, które rozwijają sprawność fizyczną, kształtują charakter, a przy okazji są świetną zabawą.Zajęcia judo w przedszkolu niewiele mają wspólnego z walkami, jakie toczą dorośli sportowcy. Półgodzinny trening rozpoczyna rozgrzewka – podskoki, krążenia ramion, skłony itp. Dopiero potem maluchy trenują elementy judo, dostosowane do możliwości przedszkolaka. Zajęcia kończą ćwiczenia relaksacyjne i poprawiające koncentrację. Całość prowadzona jest w sposób bardzo przystępny, z bardzo dużą dawką humoru.Judo mogą ćwiczyć wszystkie przedszkolaki – zarówno dzieci, które rozpiera energia, jak i spokojne maluchy. Najważniejsze w tym sporcie jest rozwijanie samego siebie, a nie  walka. Nie obawiaj się więc, że po treningach dziecko stanie się agresywne i skore do bójek. Wręcz przeciwnie – na zajęciach judo pozna i udoskonali umiejętność działania bez przemocy.Judo rozwija pewność siebie, wiarę we własne możliwości.Praca z trenerem wymaga wypracowania w sobie takich cech, jak umiejętność słuchania, szacunek dla innych. Kilkulatek poznaje także reguły działania w grupie, uczy się dyscypliny.

Zajęcia prowadzi pan Łukasz Grodzicki.

Oprócz wyżej wymienionych zajęć dodatkowych przedszkolaki biorą udział w:

 • przedstawieniach teatralnych przygotowane przez aktorów i artystów z całego kraju
 • „Spotkaniach z muzyką”
 • programie „Poznajemy zawody”
 • programie „Akademia Dobrych Manier”

Program autorski naszego przedszkola, który przygotuje dzieci do tego, jak postępować i komunikować z rówieśnikiem, osoba dorosłą, starszą, poszanowania przyrody, porządku, własności, zachowania się przy stole, form grzecznościowych, itp.

Żyjemy w skupiskach ludzkich, w mniejszych i większych społecznościach, w związku z powyższym dostosowujemy się do siebie wzajemnie. W tym współżyciu międzyludzkim zasadą postępowania jest zwalczanie egoizmu, uspołecznienie się, liczenie się z innymi. Dobre maniery, dobre wychowanie, poprawne zachowanie, wszystko to esencja savoir vivre i nie znaczy ni mniej ni więcej jak życzliwość dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji. Te nienaganne formy powinny być naszymi nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa.

 • „Akademia Aquafresh”

Nadrzędnym celem prowadzonym zajęć będzie zwrócenie uwagi  najmłodszych na konieczność dbania o higienę jamy ustnej. U  sporej  liczby dzieci zauważono znaczną próchnicę. Jest to wynikiem między innymi złych nawyków higienicznych i wielu zaniedbań, a często również bagatelizowania kwestii zbyt częstego podawania dzieciom słodyczy i zbyt rzadkich wizyt u dentysty. Celem Akademii jest zmiana tego stanu rzeczy. Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom angażującym nie tylko dzieci, ale również nauczycieli i rodziców, uda nam się wykształcić w dzieciach nawyk codziennego dbania o higienę jamy ustnej. Profilaktyka jest kluczem do sukcesu w walce z próchnicą.

 • warsztaty z rodzicami

Serdecznie   zapraszamy  Rodziców wraz z   Dziećmi.
Zajęcia  obfitują w różnorakie aktywności powiązane z ruchem, muzyką śpiewem, tańcem, rysunkiem W formach organizacyjnych przeplata się praca w parach, zespołach, grupie, z działaniami indywidualnymi. Takie spotkania służą wzmacnianiu pozytywnych relacji rodzic-dziecko oraz  w grupie. Dochodzi do spontanicznych interakcji, wymiany doświadczeń między rodzicami. Podczas  warsztatów jest możliwa konsultacja z psychologiem.

Celem zajęć jest:
stymulowaniu rozwoju dziecka,
rozwijanie funkcji  systemu percepcyjno- motorycznego: (wzrokowej, słuchowej ,motoryki),
kształtowanie integracji percepcyjno-motorycznej,
wyrównywanie szans edukacyjnych,
wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci .

 Podczas zajęć wykorzystywane są  różnorakie i ciekawe metody pedagogiczne:

 • Elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz,
 • Elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona,
 • Elementy Arterapii ,
 • Muzykoterapię,
 • Wybrane techniki relaksacyjne,
 • Ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz,
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • Pedagogika zabawy,
 • Metoda malowania dziesięcioma palcami,
 • Metoda symultaniczno-sekwencyjna prof. Jagodę Cieszyńską
 • Zajęcia taneczne
 • ścieżka edukacyjna z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek
 • przesiewowe badania logopedyczne
  • ubezpieczenie NNW
  • wyprawkę plastyczną Przedszkolaka